Tekerleme

Tekerleme tekerlemeler

Üç tunç tas kayısı hoşafı. üç tuç tas has kayısı hoşafı. paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı.

See also  İbiş’le Memiş, iş miş dememiş
Rate article
Add a comment