Şartlar ve koşullar

Şartlar ve koşullar

Tekerlemeler.biz için Şartlar ve Koşullar

Giriş

Bu web sitesinde yazılan bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşulları, tekerlemeler.biz adresinden erişilebilen lovequotesherhim web sitemizi kullanımınızı yönetecektir.

Bu Koşullar tamamen uygulanacak ve bu Web Sitesini kullanımınızı etkileyecektir. Bu Web Sitesini kullanarak burada yazılı tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız, bu Web Sitesini kullanmamalısınız. Bu Hüküm ve Koşullar, Hüküm ve Koşullar Şablonu ile Hüküm ve Koşullar Oluşturucu’nun yardımıyla oluşturulmuştur.

Küçüklerin veya 18 yaşın altındaki kişilerin bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmez.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sahip olduğunuz içerik dışında, bu Koşullar altında, lovequotesherhim ve / veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallere sahiptir.

Yalnızca bu Web Sitesinde bulunan materyalleri görüntülemek için size sınırlı lisans verilir.

Kısıtlamalar

Aşağıdakilerin tümünden özellikle kısıtlandınız:

herhangi bir Web sitesi materyalini başka herhangi bir medyada yayınlamak;
herhangi bir Web sitesi materyalini satmak, alt lisanslamak ve / veya başka şekilde ticarileştirmek;
herhangi bir Web sitesi materyalini halka açık bir şekilde gerçekleştirmek ve / veya göstermek;
bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar verecek veya zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
bu Web Sitesini, bu Web Sitesine kullanıcı erişimini etkileyecek şekilde kullanmak;
bu Web Sitesini geçerli yasa ve düzenlemelere aykırı olarak kullanmak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya ticari işletmeye zarar verebilir;
bu Web Sitesi ile ilgili herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya benzeri herhangi bir faaliyette bulunmak;
herhangi bir reklam veya pazarlama faaliyetinde bulunmak için bu Web Sitesini kullanmak.

Bu Web Sitesinin belirli alanlarına sizin erişiminiz kısıtlanmıştır ve lovequotesherhim, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişiminizi daha da kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifresi gizlidir ve aynı zamanda gizliliği de korumalısınız.

İçeriğiniz

Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarında, “İçeriğiniz”, bu Web Sitesinde göstermeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video metni, resim veya diğer materyaller anlamına gelecektir.You can edit your videos in any video düzenleme program and make changes to pictures before uploading them to the website. İçeriğinizi görüntüleyerek lovequotesherhim’e, onu herhangi bir ortamda kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için münhasır olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisanslanabilir bir lisans veriyorsunuz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. lovequotesherhim, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın İçeriğinizden herhangi birini bu Web Sitesinden kaldırma hakkını saklı tutar.

Gizliliğiniz

Lütfen Gizlilik Politikasını okuyun.

Garanti yok

Bu Web Sitesi, tüm hatalarla birlikte “olduğu gibi” sağlanmıştır ve lovequotesherhim, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz. Ayrıca, bu Web sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiye olarak yorumlanmayacaktır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Hiçbir durumda lovequotesherhim ne de memurları, yöneticileri ve çalışanları, bu tür bir yükümlülüğün sözleşme kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, bu Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bağlantılı herhangi bir şeyden sorumlu tutulamaz. memurları, yöneticileri ve çalışanları da dahil olmak üzere lovequotesherhim, bu Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir dolaylı, dolaylı veya özel sorumluluktan sorumlu tutulamaz.

Tazminat

İşbu Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal etmenizle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya çıkan her türlü ve / veya tüm yükümlülük, maliyet, talep, dava nedenleri, zararlar ve masraflardan ve / veya tüm yükümlülüklerden, maliyetlerden, taleplerden, dava nedenlerinden, zararlardan ve masraflardan ve / veya bunlara karşı sevgi sözlerini tam olarak tazmin edersiniz.

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir geçerli yasa uyarınca geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hükümler buradaki diğer hükümleri etkilemeden silinecektir.

Terimlerin Varyasyonu

lovequotesherhim, uygun gördüğü herhangi bir zamanda bu Koşulları revize etme hakkına sahiptir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

Görev

Lovequotesherhim, bu Koşullar kapsamındaki haklarını ve / veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devretme, devretme ve alt sözleşme yapma hakkına sahiptir. Ancak, bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir hak ve / veya yükümlülüğünüzü devretme, devretme veya alt sözleşme yapmanıza izin verilmez.

Tüm anlaşma

Bu Koşullar, lovequotesherhim ile bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve önceki tüm sözleşmelerin ve anlayışların yerini alır.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Koşullar, sg Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için sg’de bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine başvurursunuz.

Share to friends